Thiết kế website - HTX Cao Su Nhật Hưng


Thiết kế website - HTX Cao Su Nhật Hưng

Thiết kế website - HTX Cao Su Nhật Hưng

HTX CAO SU NHẬT HƯNG

1. Địa điểm đặt trụ sở: Ấp I, xã Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương.

 

Điện thoại: 0650542168, 0650622512, 0650622513

 

Fax: 0650542168 ; 0650622513

 

Website: www.nhathungrubber.com

 

Email: Nhathungcoop@yahoo.com.vn

2. Ngành nghề kinh doanh:

 

  • Sản xuất kinh doanh chế biến mủ cao su tự nhiên thành phẩm – Hàng nông sản
  • Dịch vụ xây dựng vận chuyển – Bóc dỡ hàng hóa
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Thi công đường giao thông nông thôn - Nhà hàng Khách sạn

3. Chủ nhiệm HTX Nhật Hưng: Ông Lê Văn Sương